Διαταραχές ύπνου παχυσαρκία και διαβήτης τύπου 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαταραχές ύπνου παχυσαρκία και διαβήτης τύπου 2

Health is beauty blog
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2- Type 2 diabetes mellitus (T2DM), έχει αποδειχθεί ότι συσχετίζεται με υψηλότερη συχνότητα διαταραχών του ύπνου, η οποία μπορεί να οφείλεται στην ίδια τη νόσο ή εξαιτίας δευτερογενών επιπλοκών ή συναφών συσχετισμών που συνδέονται με διαβήτη. Από την άλλη πλευρά, η μικρότερη διάρκεια του ύπνου και η ασταθής συμπεριφορά του ύπνου έχουν συνδεθεί με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας, μεταβολικού συνδρόμου και T2DM.
 
Εισαγωγή
 
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (T2DM) και οι διαταραχές του ύπνου είναι και τα δύο κοινά προβλήματα υγείας και επιζήμιες το ένα για το άλλο. Οι διαταραχές ύπνου είναι συχνές σε άτομα με διαβήτη. Τα άτομα με διαβήτη αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά αϋπνίας, κακή ποιότητα ύπνου, υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και υψηλότερη χρήση φαρμάκων ύπνου. Οι διαταραχές ύπνου μπορεί να οφείλονται στην ίδια την ασθένεια ή λόγω σωματικών επιπλοκών της νόσου, όπως η περιφερική νευροπάθεια και η πολυουρία. Η αξιολόγηση της ποιότητας του ύπνου και των διαταραχών του ύπνου είναι υψίστης σημασίας σε άτομα με T2DM.
 
Από την άλλη πλευρά, ο περιορισμός του ύπνου καθώς και η ακανόνιστη συμπεριφορά του ύπνου ως αποτέλεσμα των επιλογών του τρόπου ζωής, ο οποίος αποτελεί μέρος της σύγχρονης κοινωνίας, συνδέθηκε με τον υψηλότερο κίνδυνο παχυσαρκίας, μεταβολικού συνδρόμου και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (T2DM).
 
Φυσιολογία του ύπνου
 
Ο ύπνος είναι μια σύνθετη συμπεριφορική και φυσιολογική διαδικασία και διαιρείται σε ύπνο ταχείας κίνησης των ματιών (REM) και ύπνο μη REM. Αν και γενικά θεωρείται παθητική κατάσταση, είναι ιδιαίτερα δραστική και δυναμική διαδικασία. Τα μεταγενέστερα στάδια του ύπνου μη REM, τα Στάδια 3 και 4, επίσης γνωστά ως ύπνος αργού κύματος, είναι πιο αναζωογονητικά και αποκαταστατικά. Ο ύπνος είναι σημαντικός όχι μόνο για την αποκατάσταση των λειτουργιών του εγκεφάλου αλλά επίσης ρυθμίζει μια ποικιλία μεταβολικών, ενδοκρινικών και καρδιαγγειακών συστημάτων. Κανονικά, κατά τη διάρκεια του ύπνου μη REM, παρατηρείται μείωση του μεταβολικού ρυθμού, της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού και της αύξησης της καρδιακής κοιλιακής δραστηριότητας. Ωστόσο, αυτή η φυσιολογία του ύπνου διακόπτεται σε άτομα με διαταραχές ύπνου, άπνοια ύπνου- obstructive sleep apnea (OSA).
 
Οι διαταραχές ύπνου είναι σημαντικά πιο συχνές σε άτομα με διαβήτη σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς διαβήτη. Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην αϋπνία σε άτομα με διαβήτη, συμπεριλαμβανομένων δυσφορία ή πόνο που σχετίζεται με περιφερική νευροπάθεια, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, περιοδικών κινήσεων των άκρων, ταχείες μεταβολές στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα κατά τη διάρκεια της νύχτας οδηγώντας σε υπογλυκαιμικά και υπεργλυκαιμικά επεισόδια, νυκτουρία και συναφή κατάθλιψη. Τα άτομα με διαβήτη έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς ομολόγους τους και η κατάθλιψη είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στον κακό ύπνο σε αυτόν τον πληθυσμό. Επιπλέον, ο διαβήτης έχει πολλαπλές επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα προκαλώντας αλλοιώσεις που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τις ενδοκρινικές λειτουργίες και ως εκ τούτου προκαλούν οι ίδιοι διαταραχές ύπνου.
 
Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2-Diabetes Μellitus 2 (T2DM) Διαταραχές ύπνου και κίνδυνος παχυσαρκίας
 
Τα επιδημιολογικά δεδομένα υποδηλώνουν υψηλότερο κίνδυνο παχυσαρκίας και T2DM σε άτομα με μικρότερη διάρκεια ύπνου (<5-6 ώρες / νύχτα) καθώς και άτομα με κακή ποιότητα ύπνου. Οι μελέτες έχουν επίσης αναφέρει υψηλότερο κίνδυνο παχυσαρκίας και T2DM σε άτομα με μεγάλη διάρκεια ύπνου (≥9 ώρες / ημέρα) επίσης. Οι κατηγορίες διαταραχών ύπνου που συμβάλλουν στην παχυσαρκία και το T2DM περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 
(1) αλλοιώσεις της διάρκειας του ύπνου, χρόνιος περιορισμός του ύπνου και υπερβολικός ύπνος,
 
(2) αλλοιώσεις στην αρχιτεκτονική ύπνου.
 
(3) κατακερματισμός του ύπνου,
 
(4) διαταραχές του κιρκαδιανού ρυθμού
 
(5) άπνοια ύπνου- obstructive sleep apnea (OSA).
 
Μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μεταανάλυση κατέδειξαν τις διαταραχές του ύπνου ως σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για τον διαβήτη με μέγεθος αποτελέσματος παρόμοιο με εκείνο που προκαλείται από τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου. Η δυσκολία στην έναρξη του ύπνου αύξησε τον κίνδυνο εμφάνισης του T2DM κατά 55%, ενώ η δυσκολία διατήρησης του ύπνου αύξησε τον κίνδυνο κατά 74%. Παρομοίως, ο κίνδυνος ανάπτυξης T2DM που σχετίζεται με ανεπαρκή (≤5 ώρες / ημέρα) ή υπερβολική διάρκεια ύπνου (≥9 ώρες / ημέρα) ή η εργασία με βάρδιες ήταν συγκρίσιμη με εκείνη της σωματικής αδράνειας.
 
Μηχανισμός της παχυσαρκίας και δυσκολία γλυκεμικής ρύθμισης με διαταραχές του ύπνου
 
Οι διαταραχές του ύπνου σχετίζονται με τη δυσλειτουργία του νευροενδοκρινικού ελέγχου της όρεξης. Ένας από τους σημαντικούς μηχανισμούς που συνδέουν την αύξηση βάρους με την στέρηση του ύπνου είναι η πιθανότητα υπερδραστηριότητας του συστήματος της ορεξίνης. Το σύστημα ορεξίνης είναι υπερδραστήριο κατά τη διάρκεια της στέρησης του ύπνου το οποίο μαζί με την υπερκινητικότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος οδηγεί σε υπερβολική κατανάλωση. Επιπλέον, υπάρχει αύξηση στα επίπεδα κυκλοφορίας της Γκρελίνης, ορμόνης προαγωγής της πείνας καθώς και μείωση της Λεπτίνης, που είναι παράγοντας κορεσμού.
 
Οι VanHelder et al. έδειξαν ότι η ανταπόκριση της ινσουλίνης σε μία από του στόματος πρόκληση γλυκόζης ήταν υψηλότερη όταν συγκρίθηκε η συνολική κατάσταση στέρησης ύπνου με την κανονική κατάσταση του ύπνου, υποδηλώνοντας μία κατάσταση ανθεκτικότητας στην ινσουλίνη που προκαλείται από οξεία στέρηση ύπνου. Μια άλλη μελέτη ανέφερε ότι μια περίοδος 1 εβδομάδας περιορισμού του ύπνου (μόνο 4 ώρες ύπνου ημερησίως) σε νεαρά, υγιή άτομα θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια προδιαβητική κατάσταση. Η οξεία στέρηση του ύπνου, είτε συνολική είτε μερική, συνδέεται με την αύξηση της συγκέντρωσης κορτιζόλης το βράδυ. Οι Spiegel et al . έδειξαν μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη σε χρόνια στέρηση ύπνου.
 
Αποτίμηση των διαταραχών του ύπνου
 
Η αξιολόγηση της ποιότητας του ύπνου, των διαταραχών του ύπνου και της υγιεινής του ύπνου είναι υψίστης σημασίας σε άτομα με διαβήτη. Στην πραγματικότητα, οι τελευταίες  κατευθυντήριες οδηγίες 2017 της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας έχει προσθέσει συγκεκριμένα νέο τμήμα και συστήνει την αξιολόγηση των προτύπων του ύπνου και της διάρκειας ως μέρος της συνολικής ιατρικής αξιολόγησης σε άτομα με διαβήτη με βάση τα στοιχεία που δείχνουν μια σχέση μεταξύ της ποιότητας του ύπνου και του γλυκαιμικού ελέγχου.
 
Η αιτιολογία της διαταραχής του ύπνου στον διαβήτη είναι συχνά πολυπαραγοντική. Επομένως, απαιτείται λεπτομερές ιστορικό, προσεκτική εξέταση και πολλές εργαστηριακές εξετάσεις για την επιτυχή αξιολόγηση και την επακόλουθη θεραπεία των διαταραχών του ύπνου σε αυτόν τον πληθυσμό.
 
Διαχείριση των διαταραχών του ύπνου
 
Η επιτυχής αντιμετώπιση των διαταραχών του ύπνου συχνά απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της ανακούφισης των συμπτωμάτων και της θεραπείας των κοινών συνυπαρχουσών συνθηκών. Οι συμπεριφορικές προσεγγίσεις είναι πολύ σημαντικές στη διαχείριση της αϋπνίας, οι οποίες περιλαμβάνουν την τήρηση της καλής υγιεινής ύπνου, του περιορισμού του ύπνου, της γνωστικής συμπεριφοριστικής θεραπείας και των θεραπειών χαλάρωσης. Ορισμένοι βασικοί λόγοι για την καλή υγιεινή ύπνου για άτομα με διαβήτη συνοψίζονται στον Πίνακα 1 . Τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση των κοινών συνυπαρχουσών καταστάσεων που προκαλούν προβλήματα ύπνου στον διαβήτη συνοψίζονται στον Πίνακα 2. Μερικοί ασθενείς μπορούν να επωφεληθούν από φαρμακολογικές θεραπείες.
 
Ο T2DM και οι διαταραχές ύπνου είναι κοινά προβλήματα που συχνά συνυπάρχουν. Υπάρχει υψηλός βαθμός διαταραχών του ύπνου σε άτομα με T2DM που μπορεί να είναι επιζήμια για την υγεία, τη διάθεσή τους και την ποιότητα ζωής. Αντίθετα, οι διαταραχές ύπνου, συμπεριλαμβανομένης και της Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας (OSA), προδιαθέτουν σε υψηλότερο κίνδυνο μεταβολικών διαταραχών συμπεριλαμβανομένου του T2DM. Όλοι οι ασθενείς με T2DM πρέπει να εξετάζονται για διαταραχές ύπνου ως μέρος της συνήθους κλινικής πρακτικής και να υποβάλλονται σε κατάλληλη θεραπεία.

Πηγές άρθρου:Επικοινωνία
Athens Pallini
15351
healthisbeautyblog@gmail.com
Άρθρα στο Blog
Επιστροφή στο περιεχόμενο