Ίλιγγος θέσης (BPPV)

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ίλιγγος θέσης (BPPV)

Health is beauty blog
Kαλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσης (BPPV)
 
[Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV)]
   
 
Οι ασθενείς με τον όρο ζάλη περιγράφουν κάποια σοβαρά ασυνήθιστα αισθήματα από το κεφάλι ή την αστάθεια στο βάδισμα. Με προσεκτικό ιστορικό τα συμπτώματα μπορούν να καταταγούν σε πιο ειδικές νευρολογικές κατηγορίες, από τις οποίες η λιποθυμία και ο ίλιγγος είναι τα σημαντικότερα.
 
Ίλιγγος:
 
Είναι η παραίσθηση κίνησης του εαυτού μας ή του περιβάλλοντος και συχνότερα ένα αίσθημα περιστροφής. Ο φυσιολογικός ίλιγγος οφείλεται σε : ασυνήθιστη κίνηση της κε­φαλής, ναυτία στη θάλασσα, ίλιγγο ύψους, οπτικό ίλιγγο. Αληθινός ί­λιγγος ουδέποτε σχεδόν συμβαίνει στην προσυγκοπτική κατά­σταση. Ο ίλιγγος μπορεί να οφείλεται σε περιφερικές βλάβες (λαβυρίνθου ή του ακουστικού νεύρου) ή σε βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η διαφορική διάγνωση έχει προγνωστική σημασία.
 
Περιφερικός ίλιγγος
 
Ο περιφερικός ίλιγγος είναι συνήθως σοβαρός και συνοδεύεται από ναυτία και εμετό, βουητά (εμβοές), αίσθημα βουλωμένου αυτιού, ή μπορεί να ακολουθήσει απώλεια της ακοής. Ο ασθε­νής μπορεί να είναι ωχρός και ιδρωμένος. Ο χαρακτηριστικός ρυθμικός νυσταγμός υπάρχει σχεδόν πάντα. Ο ασθενής έχει το αίσθημα της περιστροφικής κίνησης. Συνήθως δεν υπάρχουν άλλες νευρολογικές διαταραχές.
 
Αίτια
 
Ο περιφερικός ίλιγγος είναι συχνός και συνή­θως επεισοδιακός. Στα συχνότερα αίτια του περιφε­ρικού ιλίγγου περιλαμβάνονται το τραύμα της κεφαλής, η καναλολιθίαση (μετατόπιση ωτολίθων), οι τοξίνες, η νόσος του Meniere (περι­οδικός ίλιγγος που συνοδεύεται από εμβοές ή απώλεια ακοής). Τοξικά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν περιφερική βλάβη του αιθουσαίου νεύρου. Διάφοροι ιοί μπορούν να προσβάλουν το έσω αυτί και πιθανά σχετίζονται με την εμφάνιση του καλοήθη παροξυσμικού ιλίγγου θέσης, όπως οι ιοί που προκαλούν την αιθουσαία νευρονίτιδα. Επίσης διαταραχές αιμάτωσης, όπως μικροεμβολικά επεισόδια της πρόσθιας κάτω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας (AICA), είναι σημαντικά, αλλά μάλλον ασυνήθη αίτια πρόκλησης του  καλοήθη παροξυσμικού ιλίγγου θέσης.
 
Καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσης;
 
Ο καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσης είναι ένα είδος περιφερικού ιλίγγου που προκαλεί ξαφνική αίσθηση ότι γυρίζετε ή ότι το εσωτερικό του κεφαλιού σας γυρίζει, και οφείλεται στην μετατόπιση κρυστάλλων ("ωτόλιθοι" ή "ωτοκονία": κρύσταλλοι ανθρακικού ασβεστίου και αποτελούν ανατομικό στοιχείο του εσωτερικού αυτιού, αυτοί βρίσκονται φυσιολογικά σε ένα σχηματισμό του λαβυρίνθου που καλείται ελλειπτικό κυστίδιο.),  και την συσσώρευση τους σε συγκεκριμένη θέση του εσωτερικού αυτιού.  Το ελλειπτικό κυστίδιο μπορεί να υποστεί βλάβη από τραυματισμό της κεφαλής, φλεγμονή ή να υποστεί εκφυλισμό σταδιακά από την πρόοδο της ηλικίας. Σε κανονικές συνθήκες οι ωτόλιθοι αποδομούνται και αντικαθίστανται.
 
Τα συμπτώματα του καλοήθη παροξυσμικού ιλίγγου θέσης είναι:
 
  • Ζάλη
  • Μια αίσθηση ότι εσείς ή το περιβάλλον σας γυρίζετε ή μετακινείστε (ίλιγγος)
  • Μια απώλεια ισορροπίας ή αστάθειας
  • Ναυτία
  • Έμετος
 
Τα συμπτώματα του καλοήθη παροξυσμικού ιλίγγου θέσης συνήθως παραμένουν για μερικές ημέρες ή εβδομάδες, στην συνέχεια εξαφανίζονται, αλλά μπορεί να επανέλθουν ξανά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
 
Αίτια πρόκλησης του καλοήθη παροξυσμικού ιλίγγου θέσεως.
 
Οι δραστηριότητες που προκαλούν την έκλυση των παραπάνω συμπτωμάτων διαφέρουν από άτομο σε άτομο, αλλά κοινή παρατήρηση είναι πως η έκλυση των συμπτωμάτων έχει σχέση με ακραία θέση της κεφαλής, απότομο ανασήκωμα από το κρεβάτι ή στριφογύρισμα και απότομη αλλαγή θέσης στον ύπνο. Εκδήλωση ζάλης, αστάθειας και ιλίγγου συχνά παρουσιάζεται μετά από απότομη κίνηση της κεφαλής προς τα επάνω. Σε αρκετές γυναίκες ασθενείς με ζάλη και ίλιγγο τα συμπτώματα εμφανίζονται μετά από επίσκεψη σε κομμωτήριο, όπου το λούσιμο και το στέγνωμα των μαλλιών γίνεται σε θέση της κεφαλής προς τα πίσω, δηλαδή σε θέση υπερέκτασης της κεφαλής.
 
Σε νεαρά άτομα, δηλαδή άτομα κάτω των 50 ετών, η πλέον συχνή αιτία του καλοήθη παροξυσμικού ιλίγγου θέσης είναι ο τραυματισμός του κεφαλιού.
 
Βέβαια η συχνότητα του καλοήθη παροξυσμικού ιλίγγου θέσης αυξάνεται με την πρόοδο της ηλικίας και στις περιπτώσεις αυτές συνήθως οφείλεται στην σταδιακή εκφύλιση του λαβυρίνθου του έσω ωτός. Έτσι σε ηλικίες άνω των 50 ετών είναι περισσότερο συχνός. Οι μισές περίπου και πλέον περιπτώσεις του καλοήθη παροξυσμικού ιλίγγου θέσης καλούνται ¨ιδιοπαθείς¨, που σημαίνει μη αναγνώριση εμφανούς αιτιολογίας.
 
Θεραπεία
 
Για τον οξύ ίλιγγο ανάπαυση στο κρεβάτι και φάρ­μακα κατασταλτικά του αιθουσαίου νεύρου, Στο σύνδρομο Meniere απορεί ο ασθενής να ανταποκριθεί σε διουρητικά και δίαιτα χωρίς αλάτι. Ένα μέτριο πρόγραμμα σωματικής άσκησης ενδείκνυ­ται σε ασθενείς με παρατεταμένα επεισόδια περιφερικού ιλίγ­γου, προκειμένου να διεγείρει τους κεντρικούς αντισταθμιστι­κούς μηχανισμούς.
 
Πιο αποτελεσματική είναι η εφαρμογή μιας σειράς ασκήσεων και  χειρισμών που στόχο έχουν να μετακινήσουν, ή ακόμα και να επανατοποθετήσουν τους ωτόλιθους στην αρχική τους θέση.
 
Οι ασκήσεις και οι χειρισμοί έχουν μεγάλη επιτυχία μέχρι και στο 80% των ασθενών (έρευνα των Herdman και συν., 1993). Στόχο έχουν να μετακινήσουν τους ωτόλιθους από την θέση που προκαλεί την έκλυση του ιλίγγου, δηλαδή από τον οπίσθιο κάθετο ημικύκλιο σωλήνα. Τα ονόματα των χειρισμών ανήκουν στους πρώτους που αρχικά τους περιέγραψαν και κάθε χειρισμός διαρκεί περίπου 15 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί.
 
Ο χειρισμός του Epley καλείται και χειρισμός επανατοποθέτησης των ωτολίθων και περιλαμβάνει τοποθέτηση της κεφαλής σε 4 διαφορετικές θέσεις και παραμονή σε αυτές για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Οι ωτόλιθοι απομακρύνονται και επιστρέφουν στην αρχική τους θέση σχεδόν από την πρώτη εφαρμογή του χειρισμού. Μια δεύτερη εφαρμογή ίσως απαιτηθεί, σε δύσκολες περιπτώσεις στις οποίες τα συμπτώματα επιμένουν και αυτό αφορά το 30% των περιπτώσεων περίπου.
 
Ο χειρισμός του Semont, ο οποίος καλείται και χειρισμός απελευθέρωσης των ωτολίθων, πραγματοποιείται με την γρήγορη εναλλαγή θέσης του ασθενή από το ένα στο άλλο πλευρό, ενώ αυτός βρίσκεται κατακεκλειμένος. Είναι ένας χειρισμός, που για να είναι επιτυχής, πρέπει να γίνει με γρήγορο ρυθμό και εξαιτίας της αναστάτωσης που προκαλεί στον ασθενή, δεν είναι ιδιαιτέρως εύχρηστος και δεν προτιμάται από τους περισσότερους ιατρούς.
 
 
(Από το εγχειρίδιο της Εσωτερικής Παθολογίας του Harrison)
 
                           Επικοινωνία
Athens Pallini
15351
healthisbeautyblog@gmail.com
Άρθρα στο Blog
Επιστροφή στο περιεχόμενο